Listopadowa aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w 2022 r.

Listopadowa aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w 2022 r.

Dotacje oświatowe są bardzo istotnym składnikiem budżetu szkół i przedszkoli. W bieżącym roku wprowadzono szereg przepisów dotyczących podstawowej kwoty dotacji na szkoły i placówki oświatowe, dlatego zapraszamy Państwa do artykułu, który wyjaśni najważniejsze zagadnienia z tym związane.

Dodatkowe aktualizacje kwoty dotacji oświatowej

Rok 2022 był szczególny, bowiem, zgodnie z regulacjami szczególnymi, podstawowa kwota dotacji była w tym roku aż czterokrotnie aktualizowana. Do dwóch standardowych aktualizacji, które dokonywane są 30 dni po opublikowaniu ustawy budżetowej Skarbu Państwa oraz w październiku, dochodzą dwie dodatkowe. Pierwsza z nich — aktualizacja czerwcowa (obowiązywała od 1 lipca 2022 r.) i druga — sierpniowa (weszła w życie 1 września 2022 r.). Warto przyjrzeć się zwłaszcza ostatniej aktualizacji, która co do zasady ostatecznie kształtuje wysokość dotacji należnej jednostce oświatowej na rok budżetowy.

Jak ustalić wysokość wydatków i dochodów oraz statystyczną liczbę uczniów?

Dane dotyczące kwoty dotacji po aktualizacji ustala się według stanu na dzień 30 września, co dotyczy kwot wydatków i dochodów budżetowych, ale także liczby uczniów w jednostkach publicznych, z tą modyfikacją, że w tym przypadku ustala się statystyczną liczbę uczniów, jako sumę iloczynów 2/3 liczby uczniów według stanu na 30 września roku ubiegłego (tzw. rok bazowy) i 1/3 liczby uczniów według stanu na 30 września obecnego roku.

Sprawdzenie prawidłowości dotacji do 30 listopada 2022 r.

W dniu publikacji tego materiału na stronach podmiotowych BIP gmin i powiatów pojawiają się informacje o podstawowych kwotach dotacji po ostatniej tzw. październikowej aktualizacji. Kwota dotacji podlega wyrównaniu (w górę lub w dół) w miesiącu następnym po miesiącu aktualizacji tj. w listopadzie, jednak już teraz można pozyskać wszelkie potrzebne dane źródłowe do zweryfikowania prawidłowości wyliczenia podstawowej kwoty dotacji.

Warto zatem już teraz zainteresować się tą kwestią, gdyż od daty wypłaty dotacji po aktualizacji (z uwzględnieniem wyrównania) – najpóźniej do 30 listopada 2022 r. do daty zakończenia roku budżetowego, jest bardzo mało czasu. Należy przeprowadzić terminowo skuteczne działania mające na celu pozyskanie dokumentacji źródłowej, sprawdzenie prawidłowości wyliczenia i wystąpienie o wyrównanie dotacji jeszcze w bieżącym roku budżetowym. Trzeba bowiem wskazać, że realizacja nawet słusznego wezwania do wyrównania dotacji, ale wystosowanego już po zakończeniu roku budżetowego, z uwagi na zasadę roczności budżetu, może okazać się utrudniona.

Roszczenia w kwestii zaniżonych dotacji szkolnych i przedszkolnych

Zachęcamy zatem do sprawdzenia już dziś, czy ogłoszenie w BIP dotyczące podstawowej kwoty dotacji po aktualizacji już jest dostępne (w razie trudności z odnalezieniem treści należy zwrócić się do urzędu z wnioskiem o udostępnienie tej informacji w wybranej formie – np. mailowej) oraz czy dotacja spadła czy wzrosła w porównaniu z okresem ubiegłym. Auxilia zajmuje się dochodzeniem praw szkół i przedszkoli w kwestii zaniżonych kwot dotacji oświatowych.

Jeśli jakikolwiek aspekt związany z aktualizacją dotacji wydaje się Państwu niepokojący, zapraszamy do kontaktu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.

Listopadowa aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w 2022 r.
Ocena: 4/5
(głosy: 4)