Kwarantanna dzieci w przedszkolu

Kwarantanna dzieci w przedszkolu

Dyrektor placówki dokonuje zgłoszenia za pomocą formularza na stronie internetowej. Wielu uczniów i nauczycieli w przedszkolach i szkołach jest kierowanych na kwarantannę lub izolację, co skutkuje zaburzeniem pracy całej placówki, bowiem najczęściej kwarantanna obejmuje całe klasy lub oddziały.