Wymagane przepisami terminy przeglądów okresowych technicznych budynku i infrastruktury placówki oświatowej

Wymagane przepisami terminy przeglądów okresowych technicznych budynku i infrastruktury placówki oświatowej

Bezpieczeństwo dzieci i pracowników jest fundamentalnym i niezwykle istotnym zadaniem dla osoby prowadzącej placówkę oświatową. Najczęściej raz w roku (ale nie zawsze) dyrektor szkoły, przedszkola lub innej jednostki oświatowej musi przeprowadzić przegląd okresowy, aby upewnić się, że obiekty należące do placówki są bezpieczne i utrzymane w odpowiednich warunkach. Zapoznaj się z konkretnymi terminami przeglądów okresowych budynków.