Konflikt rodziców a dziecko w przedszkolu

Konflikt rodziców a dziecko w przedszkolu

Konflikt rodziców małoletniego dziecka wywiera wpływ na wiele aspektów jego życia, jak również na funkcjonowanie placówek oświatowych, do których uczęszcza. Spór rodziców często przejawia się w próbach ingerowania jednego z nich w uprawienia drugiego, przykładowo co do kontaktu z dzieckiem, możliwości odbioru dziecka z przedszkola, czy sprzeciwienia się uczęszczaniu dziecka do danej placówki edukacyjnej. Jak …

Dotacja dla jednostek oświatowych, które rozliczają dni pobytu – zmiana od 1.10.2020

Dotacja dla jednostek oświatowych, które rozliczają dni pobytu – zmiana od 1.10.2020

Dnia 1 października 2020 r. wchodzą w życie nowe przepisy, które mają znaczenie dla jednostek otrzymujących dotację oświatową uzależnioną od liczby dni faktycznego pobytu wychowanków/uczniów tj.: niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, domów wczasów dziecięcych, oraz dla …

Jak opodatkować zaległe dotacje dla przedszkoli niepublicznych?

Jak opodatkować zaległe dotacje dla przedszkoli niepublicznych?

Czy środki wypłacone przez gminę skutkiem wyroku sądowego lub ugody osobie prowadzącej przedszkole tytułem zaległych dotacji oświatowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czym są zaległe dotacje dla przedszkoli niepublicznych? Aby odpowiedzieć na postawione pytanie, należy zastanowić się nad tym, czym właściwie są tzw. zaległe dotacje dla przedszkoli niepublicznych? W ujęciu kwotowym, jest to …

Czy można wypowiedzieć umowę przedszkolu w trybie natychmiastowym ze względu na epidemię?

Czy można wypowiedzieć umowę przedszkolu w trybie natychmiastowym ze względu na epidemię?

W ostatnim czasie, wobec ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19, wiele podmiotów świadczących usługi dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze (przedszkola, żłobki, kluby dziecięce itd.) boryka się z problemem wypowiadania umów o świadczenie usług przez swoich kontrahentów (rodziców wychowanków tychże jednostek). Wypowiadanie umów na podstawie art. 495 kodeksu cywilnego Nagminnym stało się powoływanie się na przepis art. 495 kodeksu …