Doświadczenie

AUXILIA od 2003 roku pomaga osobom indywidualnym oraz przedsiębiorcom w rozwiązywaniu sporów z dużymi instytucjami, urzędami czy organizacjami. Dostarczając rozwiązania, które wyrównują szanse mniejszych podmiotów w takich sporach. Od 10 lat specjalizację spółki stanowią rozwiązania prawne oraz finansowe skierowane dla systemu oświaty, a szczególnie dla niepublicznych jednostek oświatowych.

AUXILIA w sporze prawnym wyrównuje szanse, dając możliwość osiągnięcia sukcesu i wymiernej, bo przeliczanej na konkretne kwoty wygranej. Poza rozwiązaniami prawnymi, AUXILIA umożliwia finansowanie kosztów procesów zachodzących w placówkach oraz przejęcie niektórych ryzyk związanych z prowadzeniem sporów lub funkcjonowaniem placówek.

Nasze osiągnięcia

największa uzyskana kwota w sporze z jednostką samorządu terytorialnego

przyjęte do prowadzenia sprawy sądowe*

niepublicznych placówek, które nam zaufały**

* dane aktualne na dzień 29.03.2023r. ** dane aktualne na dzień 31.12.2022r.

Nasze atuty

20 lat na rynku

ogólnopolski zasięg działania

Spółka notowana na Giełdzie

Profesjonalna kancelaria prawna