Rozliczanie dotacji za wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach

Rozliczanie dotacji za wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach

Koszty remontów w szkołach i w przedszkolach można sfinansować ze środków pochodzących z dotacji oświatowej. Pieniądze z dotacji mogą pokrywać wszystkie potrzeby związane z jej funkcjonowaniem w sferze zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Dotyczy to również konserwacji obiektów szkolnych i przedszkolnych. W artykule przedstawiamy wydatki, które mogą być pokryte z dotacji.

Zmiany w Karcie Nauczyciela w 2022 r.

Zmiany w Karcie Nauczyciela w 2022 r.

Jako jedną z najważniejszych zmian, z którymi osoby prowadzące szkoły i przedszkola będą musiały się zmierzyć są zmiany odnoszące się do zatrudniania nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych. W nowelizacji wskazana została konkretna liczba etatów, jakie w szkole czy przedszkolu muszą zajmować specjaliści. Szczegóły w artykule.

Jak zaplanować podwyżki wysokości czesnego w żłobku lub w przedszkolu?

Jak zaplanować podwyżki wysokości czesnego w żłobku lub w przedszkolu?

Opisujemy, jak przygotować się do zmiany czesnego w szkole lub w przedszkolu. Czy organ prowadzący może jednostronnie dokonać podwyżki czesnego w umowie? Co w przypadku, gdy rodzice nie wyrażą zgody na podwyżkę czesnego? Czy jest jakiś sposób, aby organ prowadzący mógł zabezpieczyć się na przyszłość w zakresie podwyżki czesnego w przypadku np. dalszego wzrostu inflacji? Odpowiedzi na pytania znajdziecie w artykule.

Zasady dotyczące przyjęcia dzieci z Ukrainy do przedszkoli i szkół

Zasady dotyczące przyjęcia dzieci z Ukrainy do przedszkoli i szkół

Uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego (7-18 lat) są przyjmowani do szkół publicznych oraz obejmowani opieką, a także nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Przyjęcie do szkoły jest możliwe w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.