O firmie

Marka AUXILIA jest obecna na polskim rynku już od 2003 roku. Od samego początku naszego funkcjonowania na pierwszym miejscu stawiamy dobro Klientów, którzy zwrócili się do nas po pomoc. Najczęściej reprezentujemy osoby lub przedsięwzięcia biznesowe w sporach formalnych przed znacznie większymi instytucjami, organizacjami czy urzędami. Robimy to na tyle skutecznie, że przez wszystkie lata działalności pomogliśmy 15.000 Klientów – zarówno osobom indywidualnym, jak i przedstawicielom podmiotów gospodarczych. Przeprowadziliśmy 8180 spraw. Dla naszych Klientów uzyskaliśmy 391 mln zł roszczeń.

AUXILIA to skuteczny i wiarygodny partner biznesowy

AUXILIA S.A. stanowi dużą oraz stabilną firmę, która jest notowana na rynku NewConnect (prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), w związku z czym podlega regulacjom instytucji rynku finansowego. Zasięgiem swojego działania obejmujemy cały kraj – posiadamy oddziały i przedstawicielstwa na terenie całej Polsce. Dotychczasowe doświadczenie, osiągnięte sukcesy i pozyskane know how stanowią dowód skuteczności i gwarancję bezpieczeństwa dla każdego Klienta, który zdecyduje się zaufać marce i z nami współpracować.

AUXILIA Prawo Oświatowe

Od 9 lat spółka dostarcza indywidualnie przygotowane rozwiązania prawne i finansowe dla podmiotów sektora oświaty. Dostarczamy pomoc prawną w postaci specjalistycznego abonamentu albo jednorazowych zleceń. Jednocześnie oferujemy rozwiązania pozwalające placówkom oświatowym na wchodzenie w spory z jednostkami samorządu terytorialnego bez konieczności ponoszenia nadmiernych ryzyk. Zapewniamy też ochronę prawną w przypadku konieczności obrony przed działaniami tych jednostek samorządowych, które naruszają prawo.

Staramy się jednocześnie być partnerem całego systemu oświaty, stawiając sobie za cel w pierwszej kolejności poszukiwanie optymalnych rozwiązań dla wszystkich jego uczestników i ugodowe załatwianie sporów zgodnie z zasadą praworządności i ochrony interesu prywatnego i publicznego. Cel ten realizujemy między innymi poprzez popularyzacje rzetelnej wiedzy o prawach i obowiązkach stron systemu oświaty oraz badania w tym obszarze.

Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A.

W związku z intensywnym rozwojem naszej marki, zgodnie z realizowaną strategią, firma AUXILIA została przekształcona w spółkę akcyjną. W styczniu 2016 spółka z dużym sukcesem debiutowała na NewConnect. W dniu wejścia na giełdę akcje firmy zwiększyły swoją wartość o 78%. Z kolei kancelaria LEXBRIDGE stała się częścią grupy kapitałowej – AUXILIA obecnie posiada 77% udziału w zysku kancelarii.

Profesjonalna kancelaria prawna LEXBRIDGE

W skład Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. wchodzi kancelaria prawna LEXBRIDGE. Kancelaria istnieje niewiele krócej, niż AUXILIA, bo została założona w roku 2006. To właśnie adwokaci i radcy prawni LEXBRIDGE reprezentują Klientów AUXILII przed sądami w całym kraju. Kompetencja prawników, ich profesjonalizm oraz skuteczność pozwalają wraz z naszymi Klientami osiągać sukces, uzyskiwać zamierzone cele i osiągać satysfakcjonujące ich wyniki.