Dotacja dla jednostek oświatowych, które rozliczają dni pobytu – zmiana od 1.10.2020

Dotacja dla jednostek oświatowych, które rozliczają dni pobytu – zmiana od 1.10.2020

Dnia 1 października 2020 r. wchodzą w życie nowe przepisy, które mają znaczenie dla jednostek otrzymujących dotację oświatową uzależnioną od liczby dni faktycznego pobytu wychowanków/uczniów tj.: niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, domów wczasów dziecięcych, oraz dla …