Zasady zatrudniania pedagogów specjalnych

Zasady zatrudniania pedagogów specjalnych

Od roku szkolnego 2022/23 będą obowiązywały limity w zatrudnianiu nauczycieli specjalistów. Nowelizacja Karty Nauczyciela wymusza konieczność zatrudnienia specjalistów, których dotychczasowy zakres został uzupełniony o stanowisko pedagoga specjalnego. Przeczytaj jakie kwalifikacje wymagane są do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego.