Raport z badania na temat kontroli wydatkowania dotacji przez niepubliczne przedszkola

Raport - badanie na temat kontroli wydatkowania dotacji przez niepubliczne przedszkola

Przed Państwem raport „Badanie doświadczeń kontroli pobierania i wydatkowania dotacji przez niepubliczne przedszkola”. Badania zostały przeprowadzone na zlecenie AUXILIA S.A. z przedstawicielami niepublicznych przedszkoli na obszarze całej Polski. Zrealizowany projekt badawczy ma na celu ocenę zjawiska kontroli wydatkowania dotacji, oddając perspektywę właścicieli przedszkoli niepublicznych.

Raport z badań porusza kwestię ilości, jakości oraz sposobu kontrolowania przez gminy pobierania bądź wydatkowania dotacji oświatowych przez przedszkola niepubliczne. Osoby zarządzające placówkami odpowiadały m.in. na pytania dotyczące zasadności realizowanych kontroli, a także otrzymanych w wyniku kontroli ewentualnych sankcji. Raport omawia również kwestię świadomości przedstawicieli przedszkoli co do możliwości obrony przed nieuzasadnioną kontrolą. Odpowiedzi na zadane pytania dają możliwość oceny sytuacji przedszkoli niepublicznych i wskazują propozycje kierunkowych zmian, które mogłyby przyczynić się do usunięcia kluczowych bolączek aktualnego stanu rzeczy i pomóc w tym zarówno gminom, jak i organom prowadzącym przedszkola.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem z badań.

W celu otrzymania raportu, wypełnij poniższy formularz:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.

Raport z badania na temat kontroli wydatkowania dotacji przez niepubliczne przedszkola
Ocena: 5/5
(głosy: 2)