Zmiany w Karcie Nauczyciela w 2022 r.

Zmiany w Karcie Nauczyciela w 2022 r.

Rok 2022 r. przynosi duże zmiany w Karcie Nauczyciela. Sejm przyjął zmiany w przepisach dotyczących wynagradzania nauczycieli. Część z nich już weszła w życie, część zaś pozostaje nadal w fazie projektów. Zmiana przewiduje podwyżki dla nauczycieli wchodzących do zawodu oraz dodatkową godzinę na konsultacje z rodzicami.

Nowe standardy zatrudnienia nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach

Jako jedną z najważniejszych i największych zmian, z którymi osoby prowadzące szkoły i przedszkola będą musiały się zmierzyć są zmiany odnoszące się do zatrudniania nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych zarówno w publicznych, jak i niepublicznych jednostkach oświatowych. Jest to poważna zmiana, bowiem w nowelizacji wskazana została konkretna liczba etatów, jakie w szkole czy przedszkolu muszą zajmować specjaliści.

Zgodnie z zapisami znowelizowane Karty Nauczyciela, łączna liczba etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolu, szkole lub zespole nie może być niższa niż:

 1. 2 etaty, które powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub uczniów – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 100;
 2. 1,5 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 i nie przekracza 100;
 3. 1 etat – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 40 i nie przekracza 50;
 4. 0,8 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 30 i nie przekracza 40;
 5. 0,6 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 20 i nie przekracza 30;
 6. 0,4 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 10 i nie przekracza 20;
 7. 0,25 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów wynosi od 1 do 10.

Wyliczanie etatów specjalistów

Ustawa przewiduje również szczegółowy wzór, który ma pozwolić na prawidłowe oszacowanie ile etatów jest w danej placówce wymaganych oraz czy dana placówka spełnia te wymagania. Wprowadzono również jeszcze jedno dodatkowe ograniczenie – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 50, liczba etatów nauczycieli pedagogów specjalnych nie może być niższa niż 25% łącznej liczby etatów nauczycieli specjalistów, zaś liczna etatów psychologów nie może być niższa niż 25% łącznej liczby etatów nauczycieli specjalistów. Wskazane wyżej zmiany mają być stosowane już od roku szkolnego 2022/2023, jednak ustawodawca przewidział również przepisy przejściowe, łagodząc nieco niedogodności i problemy związane z tak dużą zmianą.

W okresie przejściowym, łączna liczba etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolu, szkole lub zespole, nie może być niższa niż:

 1. 1,5 etatu, który powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub uczniów – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 100;
 2. 1 etat – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 i nie przekracza 100;
 3. 0,5 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 30 i nie przekracza 50;
 4. 0,25 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów wynosi od 1 do 3

Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli w Karcie Nauczyciela

Zmiany nie ominą również zagadnienia awansu zawodowego nauczycieli. W tym zakresie zostanie przeorganizowany cały obecnie funkcjonujący system awansu zawodowego nauczycieli. Prace nad tymi zmianami trwają, są już jednak bardzo zaawansowane, bowiem projekt został przyjęty przez rząd.

Główne założenia nowelizacji awansu zawodowego nauczycieli to:

 • zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego poprzez likwidację stopni awansu nauczyciela stażysty i kontraktowego od 1 września 2022 r.,
 • pozostawienie stopnia awansu nauczyciela mianowanego jako pierwszego stopniem awansu zawodowego, natomiast drugim (i jednocześnie ostatnim) stopniem awansu będzie uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego,
 • skrócenie okresu, którego przepracowanie umożliwia uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego z 6 lat do 4 lat,
 • wprowadzenie przygotowania do zawodu nauczyciela ze wsparciem mentora w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy lub w wymiarze skróconym do 2 lat i 9 miesięcy w przypadku nauczyciela posiadającego stopień naukowy lub nauczyciela, który wcześniej prowadził zajęcia w szkole za granicą.

Przede wszystkim więc wydłużona zostanie droga do zdobycia stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Zgodnie z projektowanymi zmianami nauczyciel zaraz po studiach przez dwa lata ma być zatrudniony na czas określony. Jeżeli nie będzie żadnych zarzutów co do jego pracy po tym czasie zostanie zawarta z nauczycielem umowa na czas nieokreślony, warunkowana jednak zdaniem egzaminu i uzyskaniem stopnia nauczyciela mianowanego. Nowelizacja wprowadza również zmianę w zakresie czasu pracy nauczyciela, ustalając dodatkową godzinę na konsultacje z rodzicami i uczniami.

Nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego

Wraz ze zmianami w zakresie procesu uzyskiwania stopnia awansu zawodowego wprowadzone zostaną zmiany w zakresie wy nagrodzenia nauczycieli. Podwyższeniu ma ulec wynagrodzenie nauczycieli w trakcie pierwszych 6 lat pracy.

Zgodnie z projektem średnie wynagrodzenie nauczycieli będzie stanowiło dla:

 • nauczyciela początkującego – 120% kwoty bazowej,
 • nauczyciela mianowanego – 144% kwoty bazowej,
 • nauczyciela dyplomowanego – 184% kwoty bazowej.

Kolejna zmiana Karty Nauczyciela dotyczy zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli w okresie 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Wówczas średnie wynagrodzenie nauczycieli zwiększy się o 4,4%. Realizacja podwyżek dla nauczycieli nastąpić powinna do 30 czerwca z wyrównaniem od 1 maja 2022 r. W związku z tym zwiększona została subwencja oświatowa o 1 mld 671 mln 100 zł.

Świadczenie na start dla nauczycieli stażystów w Karcie Nauczyciela

Projekt nie likwiduje także programu świadczenia na start dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole, które do tej pory przewidziane było dla nauczycieli stażystów. W związku z projektowaną likwidacją tego stopnia awansu zawodowego do otrzymania jednorazowego świadczenia na start w wysokości 1.000 zł będą uprawnieni nauczyciele odbywający przygotowanie do zawodu nauczyciela. Świadczenie to będzie wypłacane w terminie 30 dni od dnia, w którym nauczyciel rozpoczął odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela.

Bądź na bieżąco ze zmianami w przepisach

Bądź na bieżąco ze zmianami w przepisach prawa oświatowego i poznaj ich konsekwencje. Nasi prawnicy wyjaśniają, jak stosować zmienione przepisy w praktyce. Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy lub odwiedź naszą stronę na Facebooku.

Zmiany w Karcie Nauczyciela w 2022 r.
Ocena: 3.7/5
(głosy: 3)