Jak szkoły i przedszkola będą uczestniczyć w dystrybucji jodku potasu?

Jak szkoły i przedszkola będą uczestniczyć w dystrybucji jodku potasu?

W przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło decyzję o przekazaniu samorządom tabletek z jodkiem potasu, aby dostarczać je mieszkańcom. Ministerstwo wskazało, że tabletki są doręczane do jednostek samorządu terytorialnego (JST), za pośrednictwem właściwych wojewodów, a w JST wyznaczane są punkty dystrybucji, które zostaną uruchomione w sytuacji zagrożenia.

Komunikat MSWiA na temat dystrybucji jodku potasu

MSWiA podkreśla w swoim komunikacie że, przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów. Tabletki z jodkiem potasu już trafiły bądź trafią, np. do przedszkoli, szkół, żłobków czy domów kultury. Przyjęcie tabletek ma uchronić przed wchłonięciem radioaktywnego jodu. Szkoły będą pełniły rolę ośrodków dystrybucji leku w sytuacji zagrożenia skażeniem, taką samą, jak inne obiekty użyteczności publicznej (np. jak remizy strażackie).

Czy pracownik szkoły może podawać jodek potasu uczniom?

Wskazane tabletki są lekiem i nie ma podstaw prawnych, aby przykładowo nauczyciele rozdawali je dzieciom. Organ prowadzący nie może nałożyć na nauczycieli, czy też pracowników niepedagogicznych, obowiązku podawania jakichkolwiek leków. Dotyczy to nie tylko w przypadku tabletek z jodkiem potasu, ale również w przypadku leków na choroby przewlekłe ucznia, o których szkoła została poinformowana. Podawanie leków lub wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą rodzica (art. 21 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami). Szkoły obecnie nie mają obowiązku uzyskiwania zgód na podawanie leków, jednak wystąpienie o taką zgodę do rodzica (opiekuna prawnego) nie jest naruszeniem prawa.

Jak wygląda sytuacja radiacyjna w Polsce?

Zwiększone zainteresowanie poziomem radioaktywnego promieniowania w Polsce widać od momentu rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę.  Państwowa Agencja Atomistyki na bieżąco monitoruje poziom promieniowania w Polsce i cały czas informuje, że nie ma żadnego zagrożenia. Ostatni komunikat — z 18 października brzmi: “Obecnie na terenie RP nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. PAA nie odnotowała żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej”.

Dystrybucja jodku potasu w szkole i w przedszkolu

Ustawa z dnia 29.11.2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941) określa szczegółowo procedury obowiązujące w wypadku promieniowania wskutek katastrofy elektrowni jądrowej (zob. rozdział 11 wskazanej ustawy „Postępowanie w przypadku zdarzeń radiacyjnych oraz w sytuacji narażenia istniejącego”). Nadto, MSWiA na swoim kanale na Twiterze poinformowało, że „Wojewodowie w porozumieniu z jednostkami samorządu terytorialnego będą decydować o najlepszym w danym mieście, danej miejscowości, sposobie dystrybucji tabletek z jodkiem potasu.” Na razie nie ma informacji o procedurach dot. dystrybucji bądź przechowywania wskazanych leków. W związku z tym, mogą wystąpić problemy z przechowywaniem tych leków czy zastosowaniem odpowiednich procedur z tym związanych.

Masz pytania odnośnie dystrybucji jodku potasu w Twojej szkole lub w przedszkolu? Skontaktuj się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.

Jak szkoły i przedszkola będą uczestniczyć w dystrybucji jodku potasu?
Ocena: 5/5
(głosy: 1)