Zasady organizacji zakończenia roku szkolnego w placówkach oświatowych

Zasady organizacji zakończenia roku szkolnego w placówkach oświatowych

Rząd dotychczas nie uregulował zasad organizacji spotkań z okazji zakończenia roku szkolnego lub przedszkolnego. Nie powstały również odrębne wytyczne dotyczące konkretnie tego typu uroczystości. Zasady dotyczące spotkań lub zgromadzeń określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów z 6 maja 2021 roku i to do tych przepisów należy się stosować organizując uroczystość zakończenia roku w placówkach oświatowych.

Zalecenia dla szkół i przedszkoli dotyczące organizacji zakończenia roku szkolnego

Wytyczne określające zasady spotkań i zgromadzeń określone są w “Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”. Stosownie do treści tego rozporządzenia, uroczystość związana z zakończeniem roku szkolnego może się odbyć. Organizator – dyrektor placówki – powinien jednak zastosować się do wytycznych zawartych w powyższych przepisach. Zakaz organizowania zgromadzeń obowiązywał do 5 czerwca 2021. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, w ramach luzowania obostrzeń, zakaz ten uchylono. Aktualnie w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć maksymalnie 150 osób. Uczestnicy uroczystości mają obowiązek zachowania półtora metra odstępu od innych osób. Dodatkowo odległość pomiędzy odrębnymi zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 metrów.

Od 26 czerwca limit 150 osób również w pomieszczeniach

Z wytycznych dla szkół, które uległy zmianie, wynika, że nie jest wskazane organizowanie uroczystości zakończenia roku szkolnego z udziałem wielu osób w pomieszczeniach na terenie szkoły. Stosownie do treści ogólnego rozporządzenia, w imprezach i spotkaniach organizowanych na świeżym powietrzu, w lokalu, lub wydzielonej strefie gastronomicznej może uczestniczyć do 150 osób. W takiej sytuacji należy zachować 15 metrów odstępu między stolikami, chyba, że znajduje się między nimi przegroda o wysokości min. 1 metra liczonej od powierzchni stolika. Rozwiązaniem problemu może być zorganizowanie uroczystości związanych z zakończeniem roku szkolnego w szkołach i przedszkolach na świeżym powietrzu. Osoby uczestniczące w spotkaniu na świeżym powietrzu nie muszą zakrywać ust i nosa. Należy pamiętać, że limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

Regulamin wydarzenia i zasady RODO

Nie ma podstaw prawnych pozwalających na uzyskanie od uczestników wydarzenia informacji dotyczących ich stanu zdrowia. Jednak organizator ma prawo stworzyć regulamin wydarzenia np. dopuszczający do udziału jedynie osoby zdrowe, które nie miały przez ostatnie 14 dni kontaktu z osobą zakażoną wirusem. Na podstawie takiego regulaminu organizator jest uprawniony np. do zweryfikowania, którzy uczestnicy zostali zaszczepieni przeciw COVID-19, choćby poprzez przyjęcie od nich oświadczenia, a nawet poprzez okazanie świadectwa szczepienia.
W takiej sytuacji należy pamiętać o spełnieniu obowiązku informacyjnego RODO wobec osób, od których pozyskane zostaną dane. Powinny one znać sposób i cel przetwarzania ich danych, a czas przechowywania danych osobowych powinien być ustalony na możliwie krótki okres.

Zasady organizacji zakończenia roku szkolnego w placówkach oświatowych
Ocena: 5/5
(głosy: 2)